Pertti Vallittu

Pakolaiset tulee erottaa siirtolaisista

Suomen tulee turvata rajansa niin lännessä kuin idässä. Turvapaikanhakijoista osa on parempaa elämää etsiviä siirtolaisia ja osa vainoa pakenevia pakolaisia. Suomeen saapuville turvapaikanhakijoille on tehtävä alusta alkaen selväksi yhteiskunnan pelisäännöt. Turvapaikan käsittelyn tulee tapahtua ripeästi, mutta riittävän perusteellisesti. Suomi on kansainvälisissä sopimuksissa sitoutunut auttamaan ihmiskaupan uhreja. Maahanmuuttoviraston on kyettävä tarkemmin erottamaan paremman elintason perässä tulleet siirtolaiset esimerkiksi pakkoprostituutioon huijatuista ihmiskaupan uhreista. Selkeissä tilanteissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulee poistaa maasta nopeasti.

Turvapaikan saaneiden pakolaisten kotoutumiseen on panostettava entistä enemmän. Sota- ja kriisialueilta tulleista pakolaisista arviolta jopa kolme neljästä on joutunut kokemaan väkivaltaisia tapahtumia kotimaassaan. Osa heistä on kidutettuja tai ihmiskaupan uhreja, siis vakavasti traumatisoituneita. Turvapaikanhakijoilla esiintyy enemmän mielenterveysongelmia kuin muilla maahanmuuttajilla, kuten parempaa elämää etsivillä siirtolaisilla sekä suomalaisella kantaväestöllä. Tukea tulisi tarjota henkilön omalla tunnekielellä, siis äidinkielellä. Tämä on todellinen haaste jo tällä hetkellä, sillä saatavilla ei ole riittävästi kielitaitoisia terapeutteja. Sota-alueilta tulevien voi olla vaikeaa luottaa vieraisiin ihmisiin ja outoon kulttuuriin ja he saattavat pelätä viranomaisia. Monet eivät lainkaan tunnista omaa tilaansa ja hoidon tarvettaan. Pakolaisten psyykkistä hyvinvointia tulee tukea vahvistamalla mielenterveyttä suojaavia tekijöitä. Heille tulee tarjota mielenterveyspalveluja tavalla, joka on inhimillistä ja välittävää. Jokainen ihminen on arvokas. Lisäksi mielenterveyden ongelmat ovat yhteydessä muihin terveys- ja hyvinvointiongelmiin ja traumatisoitunut henkilö voi olla vaaraksi itselleen tai muille. Traumatisoituneiden henkilöiden asiantunteva auttaminen on tärkeä osa suunnitelmallista kotouttamista yhteiskuntamme jäseniksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat